Archiwum Kategorii: Co to są obligacje

Które papiery mają wartość?

Mówiąc o giełdzie, często posługujemy się popularnym pojęciem „papierów wartościowych”. Brzmi ono zarówno kusząco, jak i tajemniczo. Co więc

Jak wygląda weksel?

Weksel jest jednym z najbardziej charakterystycznych spośród wierzycielskich papierów wartościowych. Od początku 2007 roku nie istnieją jednak jednolite

Wierzycielskie papiery wartościowe.

Jedną z najbardziej charakterystycznych grup dokumentów przeznaczonych do obrotu giełdowego są wierzycielskie papiery

www.unitycentrum.pl/a/24/broker-ds-ubezpieczen-grupowych/oferta/ubezpieczenia-grupowe http://www.pharos.pl/