Archiwum Kategorii: Giełda towarowa

Akcja.

Kupowanie akcji jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku obligacji. Nie chodzi tu jednak o fakt zagmatwanego zawierania transakcji.

Jakie papiery wartościowe może wydawać spółka akcyjna?

Najpopularniejsze wśród dokumentów emitowanych do obrotu z pewnością są akcje. To właśnie o nich najczęściej słyszą nawet przeciętni

Jak ograniczyć obrót akcjami?

Najważniejszą cechą akcji dowolnego przedsiębiorstwa jest ich zbywalność. To właśnie ta właściwość sprawia, że mogą stać się one

sądowy komornik Kraków działający na terytorium Nowej huty