Jak wygląda weksel?

Weksel jest jednym z najbardziej charakterystycznych spośród wierzycielskich papierów wartościowych. Od początku 2007 roku nie istnieją jednak jednolite wzory tego typu dokumentów. Warto wiedzieć, co powinien posiadać, aby w świetle prawa móc stanowić świadczący o zadłużeniu dokument.

Przede wszystkim istotne jest tutaj samo słowo „weksel”. Nie można w ten sposób określać zaświadczenia, które w swoim tytule lub treści nie posiada tej charakterystycznej nazwy. Ważne jest również, aby samo słowo napisane było w takim języku, w jakim sporządzony został cały dokument.

Kolejnym koniecznym elementem jest tutaj zamieszczenie zobowiązania do zapłacenia określonej kwoty. Polecenie musi być przedstawione w sposób niedwuznaczny i w pełni zrozumiały. Wraz z nim powinna pojawić się data i miejsce uregulowania zapłaty. Konieczne są również takie same informacje odnoszące się do momentu wystawienia weksla.

Ważne jest także zamieszczenie nazwisk obydwóch stron biorących udział w transakcji. Osoba, która ma dokonać płatności określana jest w tym przypadku mianem trasata. Aby dokument był ważny, niezbędne jest również pojawienie się na nim podpisu należącego do wystawcy weksla.

Unity Centrum montevidoncombatte.eu