Które papiery mają wartość?

Mówiąc o giełdzie, często posługujemy się popularnym pojęciem „papierów wartościowych”. Brzmi ono zarówno kusząco, jak i tajemniczo. Co więc kryje się pod tym dość często używanym, ale niekoniecznie powszechnie znanym pojęciem?

Tego typu dokument zwykle ma formę zapisu w komputerowym systemie. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych jest to, że ma on stanowić ucieleśnienie określonych praw majątkowych. Wskazanie w treści dokumentu danej osoby sprawia, że zyskuje ona określone uprawnienia. Posiadanie takiego papieru jest warunkiem koniecznym dla zrealizowania zawartych w nim treści. Jego zniszczenie lub zagubienie jest równoznaczne z utratą wynikających z niego uprawnień.

Postanowienia zawarte w dokumencie w znaczący sposób wpływają na jego charakter. Wyróżnimy tu papiery wierzycielskie, udziałowe oraz towarowe. Klasyfikacja może być również związana ze sposobem wskazywania osoby uprawnionej do korzystania z dokumentu. Mamy tutaj do czynienia z papierami imiennymi lub okazicielskimi.

Aby zaświadczenie o konkretnych prawach majątkowych mogło stać się przedmiotem kupna lub sprzedaży podczas sesji, musi zostać przeznaczone do obrotu giełdowego.

www.podatki-taxfinance.pl Usługi hostingowe oferuje firma plocman - tworzenie stron internetowych Certyfikat ce